Mária Sirrah

home » About us

About us

My name is Maria Kroslakova and I am owner of the kennel MARIA SIRRAH, established in 1992. Originally the name was SIRRAH, but because of registration with FCI in 1999 it was renamed as MARIA SIRRAH. Together with my papillons I live in a small village Celadince / near Topolcany/.

I bought my first papillon female Fantasy from Janov Dvor in 1992. She was also a mother of first puppies born in my kennel. I am sure every breeder knows that he cannot demonstrate much with one papillon in his breed. As years passed, my breeding basic was growing up.

The papillon has never belonged and he will never do to a trendy breeds, I hope. He has been very precious in Slovakia still and the number of active breeders is low. The papillon himself is small in growing but big in heart, he loves his family very much, always adapts to your mood and feels everything with you. He is very proud, friendly, good – tempered . The real papillon´s cha­racter could be seen when at least two papillons are together. Your papillon is willing to do lots of kilometres through a forest with you, also spend all day sleeping in the bed, of course, with you.

As with many other breeds, there were in-breeding problems of papillon in Slovakia too. A lot of animals are in-related. That is why I imported a dogs from Finland, England, Sweden, Germany and Russia.

If you are lover or admirer of Papillons you are welcome on my website :-)) Be free to write all your questions about my dogs or Papillons generaly on mail: sirrah@papillon.sk

I am going to inform you about all successes and losses as well about fulfillment or not of our plans, simply about our dog life. I am looking forward to all your visit.

Best wishes from Maria Kroslakova

O nás

Volám sa Mária Krošláková a som majiteľkou chovateľskej stanice MÁRIA SIRRAH, ktorá vznikla v roku 1992. Pôvodný názov mojej chovateľskej stanice bol SIRRAH, až v roku 1999 z dôvodu registrácie na FCI sa názov zmenil na Mária Sirrah. So svojimi papillonmi žijem na Slovensku v malej dedinke Čeladince / pri Topoľčanoch/.

Prvú papillonku som si kúpila v roku 1992 a to Fantáziu z Jánovho dvora, ktorá bola aj matkou prvých šteniatok odchovaných v mojej chovateľskej stanici. Každý chovateľ vie, že s jedným papillonikom toho veľa v chove nedokáže , a tak ako ubiehali roky, rozrastala sa aj moja chovateľská základňa.

Papillon nikdy nepatril a dúfam, že ani nebude patriť medzi módne plemená. Tento psík je ešte stále na Slovensku dosť vzácny a počet aktívnych chovateľov je nízky. Papillon je psík malý vzrastom, ale veľký srdcom, nadovšetko miluje svoju rodinu, vždy sa prispôsobí Vašej nálade a všetko prežíva s Vami. Je to veľmi hrdý , temperamentný psík, vyrovnanej povahy, priateľský, bez typického psieho zápachu. Najlepšie sa prejaví pravá papillonska povaha , keď sú spolu aspoň dvaja papillonskí kamaráti. Váš papillonský priateľ je ochotný prejsť s Vami lesom mnoho kilometrov, ale bez problémov preleňoší aj celý deň v posteli, samozrejme s Vami.

Tak ako u veľa iných plemien, aj u papillona nastali na Slovensku problémy s príbuzenskou plemenitbou. Preto som importovala psov z Fínska, Švédska, Anglicka , Nemecka a Ruska.

Ak ste milovníci alebo obdivovatelia plemena Papillon, ste vítaní na mojej stránke a Vaše prípadné otázky mi môžete napísať na mail: sirrah@papillon.sk

O všetkých úspechoch , taktiež prehrách, splnení či nesplnení našich plánov, proste o našom psíčkarskom živote Vás budem priebežne informovať na tejto stránke a teším sa každej Vašej návšteve.

Všetko dobré, Vám praje Mária Krošláková.

2008–2014 © Mária Krošláková, tel.: +421 903 435 834, sirrah@papillon.sk webmaster | top